จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ กบินทร์บุรี

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ กบินทร์บุรี สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ                                               

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ]   ปลายทาง จ.ปราจีนบุรี จุดลงรถ  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อรัญพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.30น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

เที่ยวเวลา 04.30น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

เที่ยวเวลา 07.00น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

เที่ยวเวลา 08.00น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

เที่ยวเวลา 09.00น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

เที่ยวเวลา 12.00น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

เที่ยวเวลา 14.00น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

เที่ยวเวลา 17.30น. แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 149.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร แอร์อรัญพัฒนา

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 30,31

โทร. 0-2512-3755

share