จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – บึงบูรพ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 5 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 5 ชั่วโมง  10 นาที
5 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 5 ชั่วโมง  40 นาที
7 บุรีรัมย์ สตึก 5 ชั่วโมง  50 นาที
8 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 สุรินทร์ ท่าตูม 7 ชั่วโมง
10 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 7 ชั่วโมง  20 นาที
11 ศรีสะเกษ จุดจอดม่วงหมาก 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ์ 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – มหาสารคาม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  20 นาที
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  40 นาที
6 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – มหาสารคาม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – รัตนบุรี (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
3 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
3 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) 7 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 7 ชั่วโมง  50 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 8 ชั่วโมง  20 นาที
6 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง  50 นาที
7 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 9 ชั่วโมง  20 นาที
8 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 9 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 10 ชั่วโมง  20 นาที
10 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 5 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 5 ชั่วโมง  20 นาที
5 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 5 ชั่วโมง  40 นาที
7 บุรีรัมย์ สตึก 6 ชั่วโมง
8 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 สุรินทร์ ท่าตูม 7 ชั่วโมง
10 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 7 ชั่วโมง  20 นาที
11 ศรีสะเกษ จุดจอดม่วงหมาก 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านอีเซ 7 ชั่วโมง  45 นาที
13 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 8 ชั่วโมง
14 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านส้มป่อย 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.กันทรารมย์ 8 ชั่วโมง  50 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอด อ.วารินทร์ชำราบ 9 ชั่วโมง  20 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – รัตนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 7 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : บึงบูรพ์ – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ์
2 ศรีสะเกษ จุดจอดม่วงหมาก 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 สุรินทร์ ท่าตูม 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 บุรีรัมย์ สตึก 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : มหาสารคาม – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : มหาสารคาม – กรุงเทพ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : รัตนบุรี – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี
2 สุรินทร์ ท่าตูม 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 บุรีรัมย์ สตึก 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 2 ชั่วโมง
6 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สำนักงานรุ่งประเสริฐ (อุบลราชธานี)
2 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 ศรีสะเกษ จุดจอดม่วงหมาก 2 ชั่วโมง  20 นาที
4 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุรินทร์ ท่าตูม 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 3 ชั่วโมง  50 นาที
7 บุรีรัมย์ สตึก 4 ชั่วโมง  10 นาที
8 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.แคนดง 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 บุรีรัมย์ ทางพาด(คูเมือง) 4 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 1 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) 3 ชั่วโมง  45 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 3 ชั่วโมง  50 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : โคราช-สารคาม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 1 ชั่วโมง  50 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  20 นาที
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 3 ชั่วโมง  10 นาที
5 มหาสารคาม สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) 3 ชั่วโมง  30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งประเสริฐทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5

โทร. 0-2936-3638-9

-สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)  หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง

โทร. 043-711072

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ รุ่งประเสริฐทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยรุ่งประเสริฐทัวร์วรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งประเสริฐทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

รุ่งประเสริฐทัวร์ ที่ตั้ง : 737/137 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2936-3638-9

โทรสาร : 0-2579-0678

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)