นครบริการขนส่ง ให้บริการเพิ่ม2เส้นทาง

นครบริการขนส่ง ให้บริการจองตั๋วออนไลน์เพิ่มใหม่ 2 เส้นทางได้แก่

1.จาก จ.ภูเก็ต ไป อ.เกาะสมุย มีรถให้บริการ 1 เที่ยว

เที่ยวไป 07:30 จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ถีง 14:30 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกาะสมุย

เที่ยวกลับ 07:20 จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกาะสมุย ถีง 14:20 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

2.จาก อ.หาดใหญ่ ไป อ.เกาะสมุย มีรถให้บริการ 1 เที่ยว

เที่ยวไป 11:15 จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ถีง 19:15 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกาะสมุย

เที่ยวกลับ 07:20 จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกาะสมุย ถีง 15:20 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

เพื่อความสะดวกสบายท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com