บริษัทจิรัฐกาล-เขมราฐ

จองตั๋วรถทัวร์จิรัฐกาล-เขมราฐ ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร จิรัฐกาล-เขมราฐ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

จิรัฐกาล-เขมราฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายอีสาน)

929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร ระยะเวลา ชม.
929 โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 0 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 5 ชั่วโมง  20 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 6 ชั่วโมง  20 นาที
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 6 ชั่วโมง  50 นาที
8 ร้อยเอ็ด แยกพนมไพร 7 ชั่วโมง  40 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง  50 นาที
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอด อ.หนองผือ 10 ชั่วโมง
14 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 10 ชั่วโมง
15 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหัวนา 10 ชั่วโมง  10 นาที
16 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร 10 ชั่วโมง  20 นาที

 

จุดจอดรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทาง : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
2 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหัวนา 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 1 ชั่วโมง
4 อุบลราชธานี จุดจอด อ.หนองผือ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง
8 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  40 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

 

จุดรับตั๋วโดยสาร จิรัฐกาล-เขมราฐ

-จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.

โทร. 090-836921

-จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว

โทร. 087-7767450

-จุดจอด อ.หนองผือ     อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ

โทร. 081-9762731

-จุดจอด อ.เขมราฐ      ปั๊มปตท.เขมราฐ

โทร. 081-9661298 , 083-1317231

-จุดจอด อ.โพธิ์ไทร     หน้าโลตัสโพธิ์ไทร

โทร. 084-4112134

-จุดจอดบ้านหัวนา       จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา

โทร. 090-9580291

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร    บขส.ยโสธร

โทร. 090-0469782 , 085-3092079

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ    หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

โทร. 092-7326333 , 086-2643782

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)  บขส.รังสิต

โทร. 095-7908521

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)    ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3

โทร. 0927325333 , 02-9360365

 

จิรัฐกาล-เขมราฐ ที่ตั้ง : 256/555 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)