บริษัทประหยัดทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ประหยัดทัวร์ กรุงเทพ-ยโสธร ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ประหยัดทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ประหยัดทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ประหยัดทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(ภาคอีสาน)

(2)934 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ระยะเวลา 8 ชม.
(3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย) ระยะเวลา 8 ชม.
(5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร ระยะเวลา 8 ชม.
(8)944 กรุงเทพฯ-รัตน ระยะเวลา 6 ชม.
(4)935 กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ระยะเวลา 7 ชม.
(1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ระยะเวลา 7 ชม.
(7)939 กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง ระยะเวลา ุ6 ชม.
(6)929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ ระยะเวลา 11 ชม.
(6)941 พนมไพร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(2)935 พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
(1)935 พุทไธสง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
(7)968 ยโสธร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(5)935 วาปีปทุม-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 7 ชม.
(4)935 สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 7 ชม.
(3)935 เกษตร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(8)929 เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11 ชม.

 จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 4 ชั่วโมง  15 นาที
3 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 4 ชั่วโมง  20 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ยโสธร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
5 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-รัตน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ ทางพาด 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ สตึก 0 ชั่วโมง
5 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 0 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ ท่าตูม 0 ชั่วโมง
7 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 มหาสารคาม จุดจอด อ.วาปีปทุม 6 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 ขอนแก่น จุดจอดหนองสองห้อง 5 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เขมราฐ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง
8 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง  40 นาที
9 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 10 ชั่วโมง
10 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา 10 ชั่วโมง  10 นาที
11 อำนาจเจริญ จุดจอดหนองผือ 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 10 ชั่วโมง  50 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : พนมไพร-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 1 ชั่วโมง
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง
5 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 3 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 3 ชั่วโมง  40 นาที
7 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
8 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 3 ชั่วโมง  35 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
2 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 1 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา กม.0 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : พุทไธสง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง
2 นครราชสีมา กม.0 1 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : ยโสธร-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 1 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง
6 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม จุดจอด อ.วาปีปทุม
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 1 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา กม.0 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครราชสีมา กม.0 3 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  10 นาที
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : เกษตร-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 3 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา กม.0 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : เขมราฐ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง
2 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 อำนาจเจริญ จุดจอดหนองผือ 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา 2 ชั่วโมง
5 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง
6 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 4 ชั่วโมง  25 นาที
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 5 ชั่วโมง  15 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 5 ชั่วโมง
12 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง  40 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ประหยัดทัวร์

-จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์

โทร. 089-2443206

-จุดจอดปากแซง    อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด

โทร. 089-2443206

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2

โทร. 089-2443206

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

โทร. 089-2443206

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร      ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

โทร. 0-4359-0345

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ    ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

โทร. 0-4358-1705

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42

โทร. 0-2936-0496

ประหยัดทัวร์ ที่ตั้ง : 283 ม. 8 ถนน มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

โทรศัพท์ : 0-2936-0496

โทรสาร : 0-4437-1191

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)