บริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ที่ตั้ง : 6/73 ซ. วิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0-2537-8218,0-2936-0864

โทรสาร : 0-2936-3689

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จองตั๋วรถทัวร์ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ที่www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจเดินทางกับ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารกับบริษัทรถที่ท่านจองที่จุดขึ้นรถ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์เปิดให้บริการเส้นทาง

24/8    กรุงเทพ-ดอนตาล     ระยะเวลา ชม.

24/12  กรุงเทพ-ธวัชดินแดง-ราชภัฏ         ระยะเวลา ชม.

24/5    กรุงเทพ-มหาสารคาม         ระยะเวลา ชม.

24/6    กรุงเทพ-มหาสารคาม(414)            ระยะเวลา ชม.

927     กรุงเทพ-มุกดาหาร   ระยะเวลา ชม.

927(1)            กรุงเทพ-มุกดาหาร   ระยะเวลา ชม.

25/3    กรุงเทพ-ยโสธร        ระยะเวลา ชม.

24        กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด      ระยะเวลา ชม.

24(1)  กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด      ระยะเวลา ชม.

24(P)  กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด      ระยะเวลา ชม.

24/11  กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (552)        ระยะเวลา ชม.

24/3    กรุงเทพ-หนองพอก ระยะเวลา ชม.

24/10  กรุงเทพ-หนองฟ้า-นาแพง  ระยะเวลา ชม.

25        กรุงเทพ-อุบลราชธานี          ระยะเวลา ชม.

25(1)  กรุงเทพ-อุบลราชธานี          ระยะเวลา ชม.

927/1  กรุงเทพ-เขาวง-นาคู            ระยะเวลา ชม.

24/2    กรุงเทพ-เมยวดี        ระยะเวลา ชม.

24/1    กรุงเทพ-เลิงนกทา    ระยะเวลา ชม.

24/(P) กรุงเทพ-เลิงนกทา    ระยะเวลา ชม.

25/2    กรุงเทพ-เสลภูมิ        ระยะเวลา ชม.

25/1    กรุงเทพ-เสลภูมิ-โพนทอง-หนองจอก       ระยะเวลา ชม.

927a   กรุงเทพฯ – นาคู (online)    ระยะเวลา 8 ชม.

927     กรุงเทพฯ – มุกดาหาร (online)      ระยะเวลา 10 ชม.

927b   กรุงเทพฯ – ร่องคำ – กุฉิ (online)   ระยะเวลา 9 ชม.

24b     กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด (online)          ระยะเวลา 8 ชม.

927a   กรุงเทพฯ-นาคู (online)      ระยะเวลา 8 ชม.

927     กรุงเทพฯ-มุกดาหาร (online)        ระยะเวลา 10 ชม.

927b   กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online)       ระยะเวลา 9 ชม.

24b     กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด (online)            ระยะเวลา 8 ชม.

927     มุกดาหาร – กรุงเทพฯ (online)      ระยะเวลา 10 ชม.

24        ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ (online)          ระยะเวลา 8 ชม.

24/7    สระบุรี-ร็อยเอ็ด        ระยะเวลา ชม.                                 

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร           ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

โทร. 0-4261-5427,0-4263-1306

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด  ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

โทร. 0-4351-4569,0-4351-2500

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)      ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37

โทร. 0-2936-0864

-สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)    สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)

โทร. 0-2537-8218