บริษัทเปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767

โทรสาร : 0-5324-4737

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จองตั๋วรถทัวร์ เปรมประชาขนส่ง ผ่านระบบออนไลน์ที่www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจเดินทางกับ เปรมประชาขนส่ง สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารกับบริษัทรถที่ท่านจองที่จุดขึ้นรถ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

เปรมประชาขนส่งเปิดให้บริการเส้นทาง

5 ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 7 ชม.
612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 6 ชม.
612 ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ชม.
612 ปาย-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 3 ชม.
123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า ระยะเวลา ชม.
2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
9 เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน ระยะเวลา ชม.
5 เชียงใหม่ – แม่สะเรียง ระยะเวลา ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า ระยะเวลา 5 ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 6 ชม.
2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว ระยะเวลา ชม.
123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว ระยะเวลา ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม ระยะเวลา 7 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 9 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย ระยะเวลา 4 ชม.
5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 9 ชม.
123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว ระยะเวลา ชม.
5 แม่สะเรียง – เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
5 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา ชม.
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา ชม.
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง ระยะเวลา ชม.
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 9 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 6 ชม.
5 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ระยะเวลา 9 ชม.

                                   

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารเปรมประชาขนส่ง

-จุดจอด อ.ปาย          จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย

โทร. 0-5306-4307

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)         ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47

โทร. 0-5330-4748

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน       ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน

โทร. 0-5368-4100

share