บริษัทไทยสงวนทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ กรุงเทพฯ-ยโสธร ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ไทยสงวนทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

86   *กทม – ยโสธร     ระยะเวลา 8 ชม.

928 *กทม- อำนาจเจริญ     ระยะเวลา ชม.

86   *กทม-กุดชุม  ระยะเวลา 9 ชม.

86   *กทม-ธาตุฯ(86)   ระยะเวลา 10.30 ชม.

86   *กทม-นิคมฯ(86)  ระยะเวลา 9 ชม.

928 *กทม-นิคมฯ(928) ระยะเวลา ชม.

86   *กทม-มุกฯ(86)     ระยะเวลา ชม.

928 *กทม-มุกฯ(928)   ระยะเวลา ชม.

928พิเศษ      *กทม-หนองไฮ     ระยะเวลา ชม.

86   *กทม-เลิงฯ(86)    ระยะเวลา ชม.

928 *กทม-เลิงฯ(928)  ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *กุดชุม-กทม  ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *ธาตพนม-กทม.   ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *นิคม-กทม    ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *มุกดาหาร-กทม.  ระยะเวลา ชม.

928เสริม *อำนาจ-กทม ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *เลิงใหม่-กทม      ระยะเวลา ชม.

928เสริม *เลิงใหม่-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.

928 พิเศษ     กทม – คำเดือย     ระยะเวลา ชม.

86   กทม-ธาตุพนม(86)      ระยะเวลา ชม.

86   กทม-มุกฯ(86)      ระยะเวลา ชม.

23   กทม-หนองคาย    ระยะเวลา ชม.

928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม ระยะเวลา ชม.

928 กทม-อำนาจ-นิคมฯ     ระยะเวลา ชม.

928 กทม-อำนาจ-มุกฯ  ระยะเวลา ชม.

86   กทม-เลิง(86) ระยะเวลา ชม.

928 กทม-เลิงใหม่(928)      ระยะเวลา ชม.

เฉพาะกิจ      กทม.-มุกดาหาร   ระยะเวลา 11 ชม.

86VIP   กุดชุม-กทม VIP   ระยะเวลา ชม.

928 พิเศษ     คำเดือย – กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.

86   ธาตุ-อำนาจ-กทม  ระยะเวลา ชม.

86   ธาตุพนม-กุดชุม-กทม   ระยะเวลา 10.30 ชม.

928VIP  ป่าติ้ว-กทม VIP    ระยะเวลา ชม.

928 มุกดาหาร-กทม    ระยะเวลา ชม.

86 ขาล่อง     เลิงนกทาใหม่-กทม.    ระยะเวลา ชม.

928 เลิงใหม่-กทม ระยะเวลา 10 ชม.      

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

-จุดจอด อ.กุดชุม  จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)

โทร. 08-7443-3003

-จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย     จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย

โทร. 08-0601-7362

-จุดจอด อ.ป่าติ้ว   จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว

โทร. 08-1876-7959

-จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)

โทร. 08-7431-0483

-จุดจอดหนองสามสี     จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)

โทร. 08-1718-2216

-จุดจอดเลิงนกทาใหม่  จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)

โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร   ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

โทร. 08-9278-8994

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร

โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ      จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)

โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม    จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม

โทร. 08-1421-4746

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9

โทร. 0-2936-0582

 

ไทยสงวนทัวร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2936-0582

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)