บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

เชิดชัยทัวร์ เปิดจองตั๋วออนไลน์แล้วเส้นทางกรุงเทพ – นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 นี้ สามารถจองได้ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

เที่ยวรถให้บริการ

05:00กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 09:00 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

06:20กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 10:20 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

08:00กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 12:00 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

08:40กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 12:40 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

09:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 13:30 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

10:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 14:30 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

11:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 15:30 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

12:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 16:30 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

13:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 17:30 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

14:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 18:30 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

15:30กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 19:30 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

16:20กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 20:20 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

17:10กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 21:10 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

18:00กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – 22:00 นครราชสีมา : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2

share