รถทัวร์กาญจนบุรีไปเชียงใหม่

รถทัวร์จาก กาญจนบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ] ไป เชียงใหม่  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง 45 นาที โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้ได้แก่  ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง

จุดจอดรถ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เส้นทาง : กาญจนบุรี-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครปฐม สำนักงานศศนันท์ทรานสปอร์ต นครปฐม
2 ราชบุรี จุดจอดบ้านโป่ง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 กาญจนบุรี จุดจอดตลาดเขต 3 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุพรรณบุรี จุดจอดอู่ทอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 สุพรรณบุรี จุดจอดวัดป่าฯ 4 ชั่วโมง
7 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
8 สุพรรณบุรี จุดจอดสามชุก 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 ชัยนาท จุุอจอด อ.สรรคบุรี 5 ชั่วโมง  15 นาที
10 ชัยนาท สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท 5 ชั่วโมง  35 นาที
11 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 8 ชั่วโมง
13 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 7 ชั่วโมง  10 นาที
14 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 8 ชั่วโมง  40 นาที
15 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  20 นาที
16 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 9 ชั่วโมง  45 นาที
17 ตาก บ้านตาก 10 ชั่วโมง
18 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 10 ชั่วโมง  15 นาที
19 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 11 ชั่วโมง
20 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 11 ชั่วโมง  10 นาที
21 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 11 ชั่วโมง  25 นาที
22 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  5 นาที
23 ลำพูน จุดจอดดอยติ 13 ชั่วโมง
24 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที
25 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เส้นทาง : กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครปฐม สำนักงานศศนันท์ทรานสปอร์ต นครปฐม
2 ราชบุรี จุดจอดบ้านโป่ง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุพรรณบุรี จุดจอดวัดป่าฯ 4 ชั่วโมง
5 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชัยนาท สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท 5 ชั่วโมง  35 นาที
7 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 8 ชั่วโมง  40 นาที
9 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 9 ชั่วโมง  45 นาที
10 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 10 ชั่วโมง  45 นาที
11 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 11 ชั่วโมง  10 นาที
12 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  5 นาที
13 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 13 ชั่วโมง  25 นาที
14 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ศศนันท์ ทรานสปอร์ต

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี    ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร. 092-7247460

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก    ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร. 086-9288773

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่      ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร. 094-6166925

 

วิธีค้นหาเที่ยวรถทัวร์และจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  สำหรับการเดินทางจาก กาญจนบุรี ไป เชียงใหม่ (หรือว่าจะลงตามจุดจอดระหว่างเส้นทาง)

ท่านสามารถเข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน แล้วให้ท่านเลือก จังหวัดต้นทาง กาญจนบุรี จุดขึ้นรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี จังหวัดปลายทาง เชียงใหม่ จุดลงรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) (ถ้าใส่จุดลงรถระหว่างเส้นทางแล้วค้นหาไม่เจอเที่ยวรถที่ให้บริการ ให้ท่านใส่จุดลงรถจังหวัดถัดไป หรือปลายเส้นทางเลย) เลือกวันที่ออกเดินทาง ตามรูปภาพข้างล่าง

กาญจนบุรี1

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วให้คลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถทัวร์ที่ให้บริการ เที่ยวเวลารถ และราคาตั๋ว ตามรูปภาพข้างล่าง

 กาญจนบุรี

ถ้าท่านต้องการจองตั๋วรถทัวร์ ให้ท่านคลิกที่ วงกลม หน้าเส้นทาง รถทัวร์ที่ให้บริการและเที่ยวรถที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ ดำเนินการต่อ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วในระบบจะให้ท่านเลือกที่นั่งและทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสาร ที่จุดรับตั๋วโดยสารของบริษัทรถที่ท่านเลือก (ศศนันท์ ทรานสปอร์ต) ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

share