รถทัวร์ภูเก็ตไประนอง

รถทัวร์จาก ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ไป ระนอง [ ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง ] จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้ได้แก่  รุ่งกิจทัวร์ ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง

 จุดจอดรถ รุ่งกิจทัวร์ เส้นทาง : ภูเก็ต – ระนอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต อนุสาวรีย์ท่าเรือ ชั่วโมง
3 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง ชั่วโมง
4 ภูเก็ต ท่าฉัตรไชย ชั่วโมง
5 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ ชั่วโมง
6 พังงา บขส. โคกกลอย ชั่วโมง
7 พังงา จุดจอด ต.เขาหลัก ชั่วโมง  40 นาที
8 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า ชั่วโมง  20 นาที
9 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี ชั่วโมง  35 นาที
10 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ ชั่วโมง  20 นาที
11 ระนอง ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งกิจทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต   ช่องขายตั๋วที่ 10 โทร. Call Center เบอร์ 076-373256 , 062-4936442 , 076-421805

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี          ช่องขายตั๋วที่รุ่งกิจทัวร์ โทร. 080-6486885

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า        ช่องขายตั๋วรุ่งกิจทัวร์ โทร. 082-8153137

-ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง  ศูนย์บริการลูกค้า รุ่งกิจทัวร์ โทร. 077-810299 , 080-6486804

 

การค้นหารถทัวร์และวิธีจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  สำหรับการเดินทางจาก ภูเก็ต  ไป ระนอง (หรือว่าจะลงตามจุดจอดระหว่างเส้นทาง)

ท่านสามารถเข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน แล้วให้ท่านเลือก จังหวัดต้นทาง ภูเก็ต จุดขึ้นรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต จังหวัดปลายทาง ระนอง จุดลงรถ ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง (ถ้าใส่จุดลงรถระหว่างเส้นทางแล้วค้นหาไม่เจอเที่ยวรถที่ให้บริการ ให้ท่านใส่จุดลงรถจังหวัดถัดไป หรือปลายเส้นทางเลย) เลือกวันที่ออกเดินทาง ตามรูปภาพข้างล่าง

ภูเก็ตระนอง1

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วให้คลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถทัวร์ที่ให้บริการ เที่ยวเวลารถ และราคาตั๋ว ตามรูปภาพข้างล่าง

ภูเก็ตระนองถ้าท่านต้องการจองตั๋วรถทัวร์ ให้ท่านคลิกที่ วงกลม หน้าเส้นทาง รถทัวร์ที่ให้บริการและเที่ยวรถที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ ดำเนินการต่อ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วในระบบจะให้ท่านเลือกที่นั่งและทำรายการตามระบบจนครบ

แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสาร ที่จุดรับตั๋วโดยสารของบริษัทรถที่ท่านเลือก ( รุ่งกิจทัวร์ ) ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งกิจทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต   ช่องขายตั๋วที่ 10 โทร. Call Center เบอร์ 076-373256 , 062-4936442 , 076-421805

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี          ช่องขายตั๋วที่รุ่งกิจทัวร์ โทร. 080-6486885

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า        ช่องขายตั๋วรุ่งกิจทัวร์ โทร. 082-8153137

-ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง  ศูนย์บริการลูกค้า รุ่งกิจทัวร์ โทร. 077-810299 , 080-6486804