รถทัวร์ไปธาตุพนม

รถทัวร์จาก กรุงเทพ[ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ไป อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 45 นาที โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้ได้แก่  ไทยสงวนทัวร์ ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-ธาตุพนม(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  40 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอดทุ่งแต้ 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
14 ยโสธร จุดจอดห้วยแก้ง 8 ชั่วโมง
15 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
16 ยโสธร จุดจอดซ่งแย้ 8 ชั่วโมง  10 นาที
17 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  20 นาที
18 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  40 นาที
19 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  50 นาที
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 9 ชั่วโมง
21 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 9 ชั่วโมง  15 นาที
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 9 ชั่วโมง  30 นาที
23 มุกดาหาร จุดจอดคำอาฮวน 9 ชั่วโมง  30 นาที
24 มุกดาหาร จุดจอดดงมัน 9 ชั่วโมง  45 นาที
25 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง
26 มุกดาหาร จุดจอดบ้านสามขา 10 ชั่วโมง  30 นาที
27 มุกดาหาร จุดจอด ต.คำป่าหลาย 10 ชั่วโมง  30 นาที
28 มุกดาหาร จุดจอดดอนสวรรค์ 10 ชั่วโมง  30 นาที
29 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 10 ชั่วโมง  45 นาที

 

การค้นหารถทัวร์และวิธีจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ธาตุพนม (หรือว่าจะลงตามจุดจอดระหว่างเส้นทาง)

ท่านสามารถเข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน แล้วให้ท่านเลือก จังหวัดต้นทาง กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) จังหวัดปลายทาง นครพนม จุดลงรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม  (ถ้าใส่จุดลงรถระหว่างเส้นทางแล้วค้นหาไม่เจอเที่ยวรถที่ให้บริการ ให้ท่านเลือกจุดลงรถปลายเส้นทาง) เลือกวันที่ออกเดินทาง ตามรูปภาพข้างล่าง

ธาตุพนม1

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วให้คลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถทัวร์ที่ให้บริการ เที่ยวเวลารถ และราคาตั๋ว ตามรูปภาพข้างล่าง

 ธาตุพนม

ถ้าท่านต้องการจองตั๋วรถทัวร์ ให้ท่านคลิกที่ วงกลม หน้าเส้นทาง รถทัวร์ที่ให้บริการและเที่ยวรถที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ ดำเนินการต่อ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วในระบบจะให้ท่านเลือกที่นั่งและทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสาร ที่จุดรับตั๋วโดยสารของบริษัทรถที่ท่านเลือก (ไทยสงวนทัวร์) ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9 โทร. 0-2936-0582

-จุดจอด อ.กุดชุม   จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์) โทร. 08-7443-3003

-จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย  จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย โทร. 08-0601-7362

-จุดจอดเลิงนกทาใหม่      จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์) โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร      ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โทร. 08-9278-8994

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร

โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม       จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม โทร. 08-1421-4746

share