รถทัวร์ไปบึงกาฬ

รถทัวร์จาก กรุงเทพ[ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ไป บึงกาฬ จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้ได้แก่  สวัสดีอีสาน, 407 พัฒนา ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง
12 หนองคาย จุดจอดคำปะกั้ง 0 ชั่วโมง
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 0 ชั่วโมง
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง
15 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 0 ชั่วโมง
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 0 ชั่วโมง
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง
19 บึงกาฬ จุดจอดโนนสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง
20 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 11 ชั่วโมง

 

การค้นหารถทัวร์และวิธีจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป บึงกาฬ (หรือว่าจะลงตามจุดจอดระหว่างเส้นทาง)

ท่านสามารถเข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน แล้วให้ท่านเลือก จังหวัดต้นทาง กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) จังหวัดปลายทาง บึงกาฬ จุดลงรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ  (ถ้าใส่จุดลงรถระหว่างเส้นทางแล้วค้นหาไม่เจอเที่ยวรถที่ให้บริการ ให้ท่านเลือกจุดลงรถปลายเส้นทาง) เลือกวันที่ออกเดินทาง ตามรูปภาพข้างล่าง

บึงกาฬ1

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วให้คลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถทัวร์ที่ให้บริการ เที่ยวเวลารถ และราคาตั๋ว ตามรูปภาพข้างล่าง

 บึงกาฬ

ถ้าท่านต้องการจองตั๋วรถทัวร์ ให้ท่านคลิกที่ วงกลม หน้าเส้นทาง รถทัวร์ที่ให้บริการและเที่ยวรถที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ ดำเนินการต่อ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วในระบบจะให้ท่านเลือกที่นั่งและทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสาร ที่จุดรับตั๋วโดยสารของบริษัทรถที่ท่านเลือก (สวัสดีอีสาน, 407 พัฒนา) ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีอีสาน

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64 โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น      บขส.3, ช่อง13 โทร. 098-2062514 , 083-3441828

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ โทร. 0-4249-1571

 

 

 

จุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108

โทร. 02-936-0081

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         บขส.บึงกาฬ โทร. 042-492122

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  20 นาที
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 11 ชั่วโมง  25 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 12 ชั่วโมง  5 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 12 ชั่วโมง  20 นาที
19 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  50 นาที
share