รถทัวร์ไปยโสธร

รถทัวร์จาก  กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ถึง ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้ได้แก่  ประหยัดทัวร์, ไทยสงวนทัวร์, จิรัฐกาล-เขมราฐ ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ยโสธร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
5 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ประหยัดทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42 โทร. 0-2936-0496

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ    ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ โทร. 0-4358-1705

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2 โทร. 089-2443206

 

 

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-เลิงฯ(928)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ ชั่วโมง  15 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว ชั่วโมง
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ ชั่วโมง
13 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ ชั่วโมง  15 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม ชั่วโมง  15 นาที
15 อำนาจเจริญ จุดจอดไร่สีสุก ชั่วโมง  20 นาที
16 ยโสธร จุดจอดหนองยาง ชั่วโมง  20 นาที
17 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก ชั่วโมง  30 นาที
18 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ ชั่วโมง  30 นาที
19 ยโสธร จุดจอดหนองยาง ชั่วโมง  30 นาที
20 ยโสธร จุดจอดนากอก ชั่วโมง  30 นาที
21 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9 โทร. 0-2936-0582

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247

จุดจอด อ.ป่าติ้ว    จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว โทร. 08-1876-7959

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)

โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211

จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่    จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร) โทร. 08-7431-0483

จุดจอดเลิงนกทาใหม่      จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์) โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170

 

จุดจอดรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ชั่วโมง  50 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย ชั่วโมง  20 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย ชั่วโมง  20 นาที
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ชั่วโมง  50 นาที
8 ร้อยเอ็ด แยกพนมไพร ชั่วโมง  40 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ชั่วโมง
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว ชั่วโมง  50 นาที
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ชั่วโมง  50 นาที
12 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช ชั่วโมง  50 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอด อ.หนองผือ 10 ชั่วโมง
14 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 10 ชั่วโมง
15 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหัวนา 10 ชั่วโมง  10 นาที
16 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร 11 ชั่วโมง

 

จุดรับตั๋วโดยสาร จิรัฐกาล-เขมราฐ

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3 โทร. 0927325333 , 02-9360365

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)        บขส.รังสิต โทร. 095-7908521

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธร โทร. 090-0469782 , 085-3092079

-จุดจอด อ.ป่าติ้ว    ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว โทร. 087-7767450

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ โทร. 092-7326333 , 086-2643782

-จุดจอด อ.ประทุมราช     จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส. โทร. 090-836921

-จุดจอด อ.หนองผือ         อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ โทร. 081-9762731

-จุดจอด อ.เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ โทร. 081-9661298 , 083-1317231

-จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา โทร. 090-9580291

-จุดจอด อ.โพธิ์ไทร         หน้าโลตัสโพธิ์ไทร โทร. 084-4112134

 

วิธีค้นหาเที่ยวรถทัวร์และวิธีจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป จ.ยโสธร  (หรือว่าจะลงตามจุดจอดระหว่างเส้นทาง)

ท่านสามารถเข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน แล้วให้ท่านเลือก จังหวัดต้นทาง กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) จังหวัดปลายทาง ยโสธร จุดลงรถ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร (ถ้าใส่จุดลงรถระหว่างเส้นทางแล้วค้นหาไม่เจอเที่ยวรถที่ให้บริการ ให้ท่านใส่จุดลงรถจังหวัดถัดไป หรือปลายเส้นทางเลย) เลือกวันที่ออกเดินทาง ตามรูปภาพข้างล่าง

ยโสธร.

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วให้คลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถทัวร์ที่ให้บริการ เที่ยวเวลารถ และราคาตั๋ว ตามรูปภาพข้างล่าง

ยโสธร 

ถ้าท่านต้องการจองตั๋วรถทัวร์ ให้ท่านคลิกที่ วงกลม หน้าเส้นทาง รถทัวร์ที่ให้บริการและเที่ยวรถที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ ดำเนินการต่อ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วในระบบจะให้ท่านเลือกที่นั่งและทำรายการตามระบบจนครบ

แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสาร ที่จุดรับตั๋วโดยสารของบริษัทรถที่ท่านเลือก (ประหยัดทัวร์, ไทยสงวนทัวร์, จิรัฐกาล-เขมราฐ ) ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที