รถทัวร์ไปหัวหิน Yellow bus

รถทัวร์ไปหัวหิน Yellow bus รถเหลือง บริษัท รุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด เปิดให้จองตั๋วออนไลน์แล้ว เส้นทาง831 มุกดาหาร – ยโสธร – หัวหิน และ เส้นทาง831b มุกดาหาร – ร้อยเอ็ด – หัวหิน สามารถจองตั๋วได้ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

เที่ยวรถให้บริการ

16:10 ออกจากมุกดาหาร : สถานีโดยสาร จ.มุกดาหาร  08:20 ถึงเพชรบุรี : จุดจอดหัวหิน(ติดเดอะเวนเนเซีย)   

17:35 ออกจากเพชรบุรี : จุดจอดชะอำ(ใกล้ทีโอที) 09:10 ถึงมุกดาหาร : สถานีโดยสาร จ.มุกดาหาร   

เคาน์เตอร์รถเหลือง บริษัท รุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด

เส้นทาง 831 มุกดาหาร – ยโสธร – หัวหิน

จุดขึ้น บขส.มุกดาหาร, บขส.เลิงนกทา, เสนางคนิคม
จุดลง อ.เมืองเพชรบุรี(ติดทีพีออโต้คาร์), ชะอำ(ใกล้ทีโอที), หัวหิน(ติดเดอะเวนเนเซีย)

เส้นทาง 831 หัวหิน – ยโสธร – มุกดาหาร

จุดขึ้น ชะอำ(ใกล้ทีโอที), อ.เมืองเพชรบุรี(ติดทีพีออโต้คาร์), สมุทรสงคราม(ตรงข้ามอาคารสมุทรวุฒิคุณ)
จุดลง อำนาจเจริญ ถนนอรุณประเสริฐ, เสนางคนิคม, บขส.เลิงนกทา, นิคมคำสร้อย, บขส.มุกดาหาร

เส้นทาง 831b มุกดาหาร – ร้อยเอ็ด – หัวหิน
จุดขึ้น บขส.มุกดาหาร, อ.คำชะอี, อ.กุฉินารายณ์

จุดลง อ.เมืองเพชรบุรี(ติดทีพีออโต้คาร์), ชะอำ(ใกล้ทีโอที), หัวหิน(ติดเดอะเวนเนเซีย) 

เส้นทาง 831b หัวหิน – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร
จุดขึ้น ชะอำ(ใกล้ทีโอที), อ.เมืองเพชรบุรี(ติดทีพีออโต้คาร์), สมุทรสงคราม(ตรงข้ามอาคารสมุทรวุฒิคุณ)
จุดลง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง, กุฉินารายณ์, คำชะอี, บขส.มุกดาหาร

share