รถทัวร์ไปเชียงคาน

รถทัวร์จาก  กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ถึง เลย [ เชียงคาน ] จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้ได้แก่  แอร์เมืองเลย, SUNBUS, ภูกระดึงทัวร์ ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง

จุดจอดรถ แอร์เมืองเลย เส้นทาง : กท-อ.เชียงคาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 5 ชั่วโมง
4 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 5 ชั่วโมง  45 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 6 ชั่วโมง  45 นาที
9 เลย จุดจอดผานกเค้า 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย จุดจอดห้วยส้ม 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 เลย จุดจอดตาดข่า 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 เลย จุดจอดหนองหิน 8 ชั่วโมง
13 เลย วังสะพุง 8 ชั่วโมง  15 นาที
14 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง  30 นาที
15 เลย จุดจอดบ้านธาตุ 9 ชั่วโมง
16 เลย เชียงคาน 9 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร แอร์เมืองเลย

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7 โทร. 02-9360142

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย โทร. 043-311063

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย        ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย โทร. 042-832042

เชียงคาน    จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน โทร. 042-031459

 

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ ชั่วโมง  30 นาที
3 กรุงเทพมหานคร ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั่วโมง  40 นาที
4 อยุธยา ท่าวังน้อย ชั่วโมง
5 สระบุรี จุดจอด อ.หนองแค ชั่วโมง  30 นาที
6 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) ชั่วโมง
7 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง ชั่วโมง
8 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส ชั่วโมง  30 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย ชั่วโมง  40 นาที
11 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ ชั่วโมง
12 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ ชั่วโมง  30 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว ชั่วโมง
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ชั่วโมง  30 นาที
15 เลย จุดจอดผานกเค้า ชั่วโมง
16 เลย จุดจอดตาดข่า ชั่วโมง  40 นาที
17 เลย จุดจอดหนองหิน ชั่วโมง  20 นาที
18 เลย วังสะพุง ชั่วโมง  40 นาที
19 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ชั่วโมง
20 เลย จุดจอดบ้านธาตุ ชั่วโมง  30 นาที
21 เลย เชียงคาน ชั่วโมง

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1 โทร. 0-2936-3369

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส โทร. 086-7586111 , 090-3355934

เชียงคาน    ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน โทร. 089-8402295

 

จุดจอดรถ ภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เลย จุดจอดผานกเค้า ชั่วโมง
3 เลย จุดจอดภูกระดึง ชั่วโมง
4 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ชั่วโมง
5 เลย เชียงคาน ชั่วโมง

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ภูกระดึงทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82 โทร. 0-2936-0511

จุดจอดผานกเค้า  ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า โทร. 089-7098808

จุดจอดภูกระดึง    ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง โทร. 089-7098808

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย        ช่องขายตั๋ว บขส โทร. 042-833-684

จุดจอดเชียงคาน  ปั้มน้ำมัน เชล โทร. 088-314-3572

 

วิธีค้นหาเที่ยวรถทัวร์และวิธีจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อ.เชียงคาน จ.เลย (หรือว่าจะลงตามจุดจอดระหว่างเส้นทาง)

ท่านสามารถเข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน แล้วให้ท่านเลือก จังหวัดต้นทาง กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) จังหวัดปลายทาง เลย จุดลงรถ เชียงคาน (ถ้าใส่จุดลงรถระหว่างเส้นทางแล้วค้นหาไม่เจอเที่ยวรถที่ให้บริการ ให้ท่านใส่จุดลงรถจังหวัดถัดไป หรือปลายเส้นทางเลย) เลือกวันที่ออกเดินทาง ตามรูปภาพข้างล่าง

เชียงคาน1

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วให้คลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถทัวร์ที่ให้บริการ เที่ยวเวลารถ และราคาตั๋ว ตามรูปภาพข้างล่าง

 เชียงคาน

ถ้าท่านต้องการจองตั๋วรถทัวร์ ให้ท่านคลิกที่ วงกลม หน้าเส้นทาง รถทัวร์ที่ให้บริการและเที่ยวรถที่ท่านต้องการ แล้วคลิกที่ ดำเนินการต่อ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วในระบบจะให้ท่านเลือกที่นั่งและทำรายการตามระบบจนครบ

แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสาร ที่จุดรับตั๋วโดยสารของบริษัทรถที่ท่านเลือก (แอร์เมืองเลย, SUNBUS, ภูกระดึงทัวร์ ) ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที