ลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐

ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กำหนดการ

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.     – พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงินตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุธมนต์

เวลา ๐๗.๓๐ น.       – หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทุกฝ่าย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกองค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ  บริเวณพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา ๐๘.๐๐ น.       – พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                                – ประธานในพิธีถวายพนมหมาก พนมดอกไม้ เพื่อถวายสักการะ

                                               – ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยคล้องพระแสง

                                               – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                               – ประธานในพิธีจุดเทียนชัยที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง

                                               – พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและบุรพกษัตริย์

                                               – เจ้าหน้าที่จุดธูป มอบให้พราหมณ์ประกอบพิธี และมอบให้ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นำไปปักบนเครื่องบวงสรวง

                                               – เสร็จพิธีพราหมณ์

                                               – รำบวงสรวง

                                               – สวดสรภัญญะ

                                               – เสร็จพิธีบวงสรวง

                               – พิธีสงฆ์ (ดำเนินการต่อเนื่องจากพิธีบวงสรวง)

 

                                               – พระสงฆ์ ๑๐ รูป พร้อม ณ บริเวณพิธีข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์

                                               – พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                               – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                               – พิธีกรอาราธนาศีล

                                               – ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                               – พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์

                                              – ประธานในพิธีและคณะ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                                              – พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๐๙.๐๐ น.         – การประกวดกระทงเล็ก พนมหมาก และพนมดอกไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                               – การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.         – ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.         – พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เวทีบริเวณวัดชนะสงคราม

                                              – ประธานในพิธีประจำ ณ แท่นพิธี

                                              – ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

                                              – ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖

                                              – ประธานประกอบพิธีเปิด, พนักงานจุดพลุ, ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                               – ขบวนแห่กระทงเล็ก โคมชัก – โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และ กระทงใหญ่ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและวันเพ็ญเดือน ๑๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

                               – การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง

เวลา ๑๗.๐๐ น.        – การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.        – กิจกรรมข้าวขวัญเล่นไป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

 

                               – การแสดงพื้นบ้านของของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๘.๐๐ น.        – การประกวดโคมชักโคมแขวน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                               – การประกวดกระทงใหญ่ ณ บริเวณตระพังตาล

เวลา ๑๙.๐๐ น.        – การประกวดนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.        – การแสดงประกอบแสง –เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

เวลา ๒๐.๓๐ น.        – การแสดงโขน ณ วัดชนะสงคราม

เวลา ๒๒.๓๐ น.        – การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน  ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.        – การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.       – พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                               – การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.        – ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.        – การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลังโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.        – การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.        – กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

                               – การแสดงพื้นบ้านของของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.        – พิธีรับไฟพระฤกษ์ และพระประทีป ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

เวลา ๑๙.๐๐ น.        – การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.        – การแสดงประกอบแสง – เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

เวลา ๒๐.๓๐ น.        – การแสดงโขน ณ บริเวณด้านหลังวัดชนะสงคราม

 

เวลา ๒๒.๓๐ น.        – การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.        – การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน  ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.        – พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                                – การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๐๘.๐๐ น.          – กิจกรรมขบวนอันเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีป แห่รอบเมืองสุโขทัย

เวลา ๑๔.๐๐ น.         – ตั้งขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีป แห่จากเทศบาลตำบลเมืองเก่าไปยังตระพังตาล

เวลา ๑๔.๓๐ น.         – ขบวนอันเชิญไฟฤกษ์ และพระประทีป ณ แท่นประดิษฐานพระประทีปบริเวณตระพังตาล

                                – ขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม ๙ อำเภอ ขบวนแห่นางนพมาศ

เวลา ๑๖.๐๐ น.          – การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลังโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.         – การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.         – กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.         – การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.         – การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๑)

เวลา ๒๐.๓๐ น.         – การแสดงโขน ณ บริเวณหลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๒๑.๐๐ น.         – พิธีเผาเทียน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยเชิญประธานจุดตะคันใหญ่

เวลา ๒๑.๓๐ น.         – การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๒)

เวลา ๒๑.๓๐ น.         – พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม ๙ อำเภอ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

                                – พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๒๒.๓๐ น.         – การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.          – พิธีอันเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) โดยประธานในพิธี

                                 – การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

        (เสร็จพิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ให้อัญเชิญพระประทีปมาประดิษฐานไว้บนแท่นประดิษฐานที่เตรียมไว้เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ)

 

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.         – พิธีรับรุ่งอรุนแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                                 – การแสดงนิทรรศนาการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.           – ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.           – การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดประสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง โดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.          – การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.          – กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณวัดพระธาตุ

                                 – การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.           – การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.           – การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๑)

เวลา ๒๐.๓๐ น.           – การแสดงโขน ณ บริเวณหลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๒๑.๓๐ น.           – การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๒)

เวลา ๒๒.๓๐ น.           – การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตะกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.           – การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.          – พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                                   – การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.             – ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.             – การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดประสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง โดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.            – การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.            – กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ             

                                   – การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.             – การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

                                   – พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดกระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และ กระทงใหญ่ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

                                   – พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.            – การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

เวลา ๒๐.๓๐ น.            – การแสดงโขน ณ บริเวณหลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๒๒.๓๐ น.           – การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตะกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.           – การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

มายเหตุ:        

กิจกรรม Highlight

การแสดงแสงเสียง Light & Sound ชุดใหญ่ เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย”

ในวันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งจัดทั้งหมด ๖ รอบการแสดง ดังนี้

 

Light and Sound Performance “The Glorious of Sukhothai Kingdom”

– วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น.       

– วันพฤหัสบดีที่   ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น. 

– วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น. / ๒๑.๓๐ น.                            

– วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น.  / ๒๑.๓๐ น.                           

– วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๐๐ น.         

บัตรเข้าชมการแสดงฯ ราคา ๓๐๐ , ๖๐๐ และ ๙๐๐ บาท   

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่   www.thaiticketmajor.com

สำหรับการเดินทาง ทางรถทัวร์ จาก กรุงเทพ ไป สุโขทัย ท่านสามารถค้นหารถทัวร์ที่ให้บริการโดยเข้าไปที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถตามรูปภาพข้างล่าง

ส

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วคลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถที่ให้บริการและเที่ยวรถตามรูปภาพข้างล่าง ง่ายนิดเดียว สะดวก รวดเร็ว ในการหาเที่ยวรถและการจองตั๋วรถทัวร์

ส1