ลิกไนท์ทัวร์ เปิดจองไป-กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต

ท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์เดินทาง กรุงเทพ-ภุเก็ต โดย ลิกไนท์ทัวร์ ได้แล้ว ด้วยรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ วีไอพี 24 ที่นั่ง

เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

กรุงเทพ-ภูเก็ต เส้นทาง กรุงเทพ -ตาขุน-ทับปุด-พังงา-ภูเก็ต

เวลาที่ออกจากต้นทาง 18.30 น. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ภูเก็ต-กรุงเทพ เส้นทาง ภูเก็ต-พังงา-ทับปุด-เขาต่อ-กรุงเทพ

เวลาที่ออกจากต้นทาง 15.30 น.สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต

ท่านสามารถเดินทางกับลิกไนท์ทัวร์เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต และจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าได้แล้ว ผ่านซื้อตั๋วรถทัวร์.com

share