วันหยุดกรณีพิเศษ

ครม.เคาะเพิ่มวันหยุด

ครม.เคาะเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทำให้ข้าราชการมีวันหยุดราชการยาว รวม 6 วัน ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 มาดูกันว่ามีวันสำคัญอะไรบ้าง

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 (หยุดทั้งข้าราชการ,ภาคเอกชน,ธนาคาร)

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดกรณีพิเศษ(หยุดเฉพาะข้าราชการ, ภาคเอกชนและธนาคารไม่หยุด)

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา(หยุดทั้งข้าราชการ,ภาคเอกชน,ธนาคาร)

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา (หยุดเฉพาะข้าราชการ, ภาคเอกชนและธนาคารไม่หยุด)

วางแผนการเดินทางจองตั๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับบ้านผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com