วิธีจองตั๋วรถทัวร์

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์


1.ให้เริ่มต้นไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้าย แล้วคลิก

– เลือกเที่ยวรถ (ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว)

– เลือกจังหวัดต้นทาง

– เลือกจุดขึ้นรถ

– เลือกจังหวัดปลายทาง

– เลือกจุดลงรถ

– เลือกวันที่ออกเดินทาง แล้ว คลิก ปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ

ช่องจอง

2. จะแสดงรายละเอียดเที่ยวรถที่เดินทางในเส้นทางนั้นๆ พร้อมผู้ให้บริการ

3
3. ให้เลือก เที่ยวรถที่จะเดินทาง โดย คลิกในช่อง วงกลม ด้านหน้า แล้วคลิก ปุ่มดำเนินการต่อ

31
4. ระบบจะแสดงที่นั่งบนรถเที่ยวนั้นๆ ขึ้นมา ให้ทำการเลือกที่นั่งตามต้องการ โดยคลิกที่ช่องที่เราต้องการจะนั่ง คลิกเลือกที่นั่งสีขาวคือที่นั่งว่าง แล้วคลิกปุ่มตกลง

4
5. ระบบจะแสดงข้อมูลการเดินทางของท่าน และ ให้ดำเนินการ กรอกข้อมูลผู้เดินทาง และเลือกวิธีชำระเงิน(ชำระเงินที่เคาร์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

6. หลังจากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลการจอง และรหัสการจอง ให้ท่านทำการ พิมพ์ เอกสารหน้านี้ หรือ จด รหัสการจองและจำนวนเงิน

เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน7-Eleven หรือช่องทางอื่นๆ

**ต้องชำระเงินภายใน 24.00 น. ของวันที่ทำการจองนั้นๆไม่เช่นนั้น รหัสการจองจะถูกยกเลิกทันทีโดยอัตโนมัติ **

share