วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงินค่าตั๋วรถ

  *ชำระเงินผ่านเคาต์เตอร์เซอร์วิสที่ ร้าน 7-Eleven

7-eleven

1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com
2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่ ร้าน 7-Eleven
4. ไปขึ้นรถตามวันและเวลาที่จอง โดยใช้ใบรับฝากชำระเงินที่พนักงานพิมพ์ให้

   **ต้องเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที**

*หมายเหตุ :
– ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ

 

*ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Visa , Mastercard)

1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com
2. เลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA / Mastercard
3. ระบบแสดงสถานะ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม ให้คลิก OK
4. กรอกรายละเอียด และ กด Submit เพื่อยืนยัน
5. กด Continue เพื่อยืนยันการชำระเงิน
6. ระบบจะแสดงกำหนดการเดินทางและสถานะชำระเงินว่า ” ชำระแล้ว ”
7. ไปขึ้นรถโดยใช้กำหนดการเดินทาง ต้องเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนรถออก 30 นาที

**กรณีบัตรที่ไม่เคยทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตกรุณาติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเพื่อเปิดใช้บริการก่อนทำรายการครั้งแรก**

 share