สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต แห่งที่ 2 พร้อมเปิดให้บริการแล้วพรุ่งนี้

สถานีขนส่งผู้โดยสารภูเก็ต แห่งที่ 2 พร้อมเปิดให้บริการแล้วพรุ่งนี้ โดยยังคงคุมเข้มความปลอดภัยจากโควิด19

ผ่านมาตรการวิถีใหม่ NEW NORMAL ผู้โดยสารทุกคนต้องสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”   ซึ่งรถโดยสารแต่ละคันจะมีคิวอาร์โค้ดไว้ให้บริการ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องกรอกเอกสารแบบ ต.8 ให้กับพนักงานขับรถ  เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้โดยสาร ขณะเดินทางผู้โดยสารควรสวมใส่หน้ากากอนามัย พกพาแอลกอฮอล์ล้างมือ และรักษาระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

กรณีเดินทางเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสารต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น PHUKET SMART CHACK IN ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตด้วย

สำหรับเที่ยวรถที่เปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ ได้แก่ เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ , ภูเก็ต – ระนอง , ภูเก็ต – นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต – หนองคาย