สถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพ

ขอบคุณภาพจากarantip

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง

เมืองหลวงของประเทศไทย

          กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนคร ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การปกครอง การศึกษา ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรฐกิจ มีแหล่งซื้อขายสินค้าให้จับจ่ายทั้งราคาส่งและปลีกมากมาย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง ทำให้ผู้คนจำนวนมากมีความต้องการที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร

         การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทย มีหลายเส้นทาง การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกๆท่าน  โดยมีสถานีหลักอยู่ที่

1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) (หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิดใหม่ หรือ หมอชิด 2) สำหรับเดินทางไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือและภาคกลาง(รวมทั้งภาคตัวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้บางเส้นทาง)

2.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(เอกมัย) สำหรับเดินทางไปภาคตะวันออก

 

3. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(ถนนบรมราชชนนี)  สำหรับเดินทางลงใต้ ไปภาคใต้และภาคตะวันตก

รถโดยสารประจำทางต่างประเทศ

             สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) (หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิดใหม่ หรือหมอชิด 2) สำหรับเดินทางไป อำเภออรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ และเส้นทางที่ 2 ไป อำเภออรัญประเทศ-ปอยเปต-จังหวัดเสียมราฐ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขและเดินทางปลอดภัย กับการเดินทางในทุกๆ เส้นทาง

share