บริษัทสมบัติทัวร์

 

จองตั๋วรถสมบัติทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ที่www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

วิธีจองตั๋วรถทัวร์สมบัติทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสมบัติทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สมบัติทัวร์ เปิดให้บริการเส้นทาง

98        กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V )

4          กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก

98        กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล     

98        กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี

4          กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุญฑริก     

4          กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V )         

4          กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M )        

98        กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV )     

98        กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M )          

98        กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV )       

98        กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี    

4          กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M)  

4          กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV)           

98        กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M)     

98        กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV)  

98        กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M)         

4          กันทรลักษ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ          ระยะเวลา ชม.

4          บุญฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน – กัทรลักษณ์ – ขุนหาญ – กรุงเทพ

4          บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ – กรุงเทพ        

4          บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน-ไพรบึง- กรุงเทพ   

4          วิภาวดี-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก

4          หมอชิต-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก           

4          อุบล-กันทรลักษณ์-ไพรบึง-กรุงเทพ         

98        อุบล-กันทรลักษ์-กรุงเทพ   

98        อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ          

98        อุบล-แยกบ้านจาน-แยกกันทรลักษ์-ไพรบึง-กท  

98        อุบล-ไพรบึง-กรุงเทพ         

98        อุบลราชธานี-กรุงเทพ

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V )

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

2

กรุงเทพมหานคร

นวนคร

1 ชั่วโมง

3

บุรีรัมย์

จุดจอดนางรอง

4 ชั่วโมง  35 นาที

4

สุรินทร์

จุดจอดปราสาท

5 ชั่วโมง

5

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกหัวช้าง

7 ชั่วโมง  45 นาที

6

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

7 ชั่วโมง  20 นาที

7

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกบ้านจาน

8 ชั่วโมง

8

อุบลราชธานี

จุดจอดเดชอุดม

8 ชั่วโมง  35 นาที

9

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

9 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถสมบัติทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

0 ชั่วโมง  20 นาที

3

ปทุมธานี

จุดจอดนวนคร

1 ชั่วโมง

4

บุรีรัมย์

จุดจอดนางรอง

4 ชั่วโมง  45 นาที

5

สุรินทร์

จุดจอดปราสาท

5 ชั่วโมง  15 นาที

6

ศรีสะเกษ

จุดจอดไพรบึง

7 ชั่วโมง  15 นาที

7

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกหัวช้าง

7 ชั่วโมง  45 นาที

8

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

8 ชั่วโมง

9

อุบลราชธานี

จุดจอดน้ำยืน

8 ชั่วโมง  45 นาที

10

อุบลราชธานี

จุดจอดนาจะหลวย

9 ชั่วโมง  15 นาที

11

อุบลราชธานี

จุดจอดบุณฑริก

10 ชั่วโมง

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบ

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

0 ชั่วโมง  20 นาที

3

ปทุมธานี

จุดจอดนวนคร

1 ชั่วโมง

4

บุรีรัมย์

จุดจอดนางรอง

4 ชั่วโมง  35 นาที

5

สุรินทร์

จุดจอดปราสาท

5 ชั่วโมง

6

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกหัวช้าง

7 ชั่วโมง  45 นาที

7

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

7 ชั่วโมง  20 นาที

8

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกบ้านจาน

7 ชั่วโมง  40 นาที

9

อุบลราชธานี

จุดจอดเดชอุดม

8 ชั่วโมง  35 นาที

10

อุบลราชธานี

นาส่วง

9 ชั่วโมง

11

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

9 ชั่วโมง  35 นาที

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

ปทุมธานี

จุดจอดนวนคร

1 ชั่วโมง

3

บุรีรัมย์

จุดจอดนางรอง

4 ชั่วโมง  45 นาที

4

สุรินทร์

จุดจอดสังขะ

5 ชั่วโมง  15 นาที

5

ศรีสะเกษ

จุดจอด อ.ขุขันธ์

6 ชั่วโมง

6

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

7 ชั่วโมง  30 นาที

7

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

8 ชั่วโมง  30 นาที

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุญฑริก

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

0 ชั่วโมง  35 นาที

3

บุรีรัมย์

จุดจอดนางรอง

5 ชั่วโมง

4

ศรีสะเกษ

จุดจอดขุนหาญ

5 ชั่วโมง  30 นาที

5

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

8 ชั่วโมง

6

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกบ้านจาน

8 ชั่วโมง  20 นาที

7

อุบลราชธานี

จุดจอดแยกนากระแซง

8 ชั่วโมง  40 นาที

8

อุบลราชธานี

จุดจอดทุ่งศรีอุดม

9 ชั่วโมง  20 นาที

9

อุบลราชธานี

จุดจอด อ.น้ำขุ่น

9 ชั่วโมง  40 นาที

10

อุบลราชธานี

จุดจอดน้ำยืน

10 ชั่วโมง  20 นาที

11

อุบลราชธานี

จุดจอดนาจะหลวย

9 ชั่วโมง  15 นาที

12

อุบลราชธานี

จุดจอดบุณฑริก

10 ชั่วโมง

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V )

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

2

กรุงเทพมหานคร

นวนคร

1 ชั่วโมง

3

บุรีรัมย์

จุดจอดนางรอง

4 ชั่วโมง  45 นาที

4

สุรินทร์

จุดจอดปราสาท

5 ชั่วโมง  15 นาที

5

ศรีสะเกษ

จุดจอดไพรบึง

7 ชั่วโมง  15 นาที

6

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกหัวช้าง

7 ชั่วโมง  45 นาที

7

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

8 ชั่วโมง

8

อุบลราชธานี

จุดจอดน้ำยืน

8 ชั่วโมง  45 นาที

9

อุบลราชธานี

จุดจอดนาจะหลวย

9 ชั่วโมง  15 นาที

10

อุบลราชธานี

จุดจอดบุณฑริก

10 ชั่วโมง

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M )

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

อุบลราชธานี

จุดจอดน้ำยืน

8 ชั่วโมง  45 นาที

3

อุบลราชธานี

จุดจอดนาจะหลวย

9 ชั่วโมง  15 นาที

4

อุบลราชธานี

จุดจอดบุณฑริก

10 ชั่วโมง

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M )

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

อุบลราชธานี

จุดจอดน้ำยืน

8 ชั่วโมง  45 นาที

3

อุบลราชธานี

จุดจอดนาจะหลวย

9 ชั่วโมง  15 นาที

4

อุบลราชธานี

จุดจอดบุณฑริก

10 ชั่วโมง

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV )

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

0 ชั่วโมง  30 นาที

3

อุบลราชธานี

จุดจอดน้ำยืน

8 ชั่วโมง  45 นาที

4

อุบลราชธานี

จุดจอดนาจะหลวย

9 ชั่วโมง  15 นาที

5

อุบลราชธานี

จุดจอดบุณฑริก

10 ชั่วโมง

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M )

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

9 ชั่วโมง  35 นาที

 จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV )

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

0 ชั่วโมง  30 นาที

3

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

9 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

อุบลราชธานี

จุดจอดเดชอุดม

10 ชั่วโมง

3

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

10 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M)

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

ปทุมธานี

จุดจอดนวนคร

0 ชั่วโมง

3

ศรีสะเกษ

จุดจอดไพรบึง

0 ชั่วโมง

4

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

0 ชั่วโมง

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV)

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

0 ชั่วโมง

3

ปทุมธานี

จุดจอดนวนคร

0 ชั่วโมง

4

ศรีสะเกษ

จุดจอดไพรบึง

0 ชั่วโมง

5

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

0 ชั่วโมง

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M)

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

9 ชั่วโมง

3

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

11 ชั่วโมง

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV)

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

0 ชั่วโมง  20 นาที

3

ศรีสะเกษ

จุดจอดไพรบึง

6 ชั่วโมง  30 นาที

4

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกหัวช้าง

7 ชั่วโมง  20 นาที

5

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

7 ชั่วโมง  45 นาที

6

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกบ้านจาน

8 ชั่วโมง

7

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

9 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถสมบัติทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M)

ลำดับ

ชื่อจังหวัด

สถานี

ระยะเวลาจากต้นทาง

1

กรุงเทพมหานคร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

2

ศรีสะเกษ

จุดจอดไพรบึง

6 ชั่วโมง  30 นาที

3

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกหัวช้าง

8 ชั่วโมง  20 นาที

4

ศรีสะเกษ

จุดจอดกันทรลักษ์

7 ชั่วโมง  45 นาที

5

ศรีสะเกษ

จุดจอดแยกบ้านจาน

8 ชั่วโมง

6

อุบลราชธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

9 ชั่วโมง  35 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสารสมบัติทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38 โทร. 094-6477779

-จุดจอดเดชอุดม สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม โทร. 04-536-1155

-จุดจอดกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โทร. 0-4566-1100

-จุดจอดบุณฑริก       สมบัติทัวร์ บุณฑริก โทร. 062-1689033

สมบัติทัวร์ ที่ตั้ง :  23/21 ซอยวิภาวดี 13 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 0-2537-8188

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)สมบีติทัวร