อัพเดทบริษัทเดินรถที่เปิดบริการเดือนมิ.ย.

อัพเดทรายชื่อบริษัทเดินรถที่เปิดเดินทางแล้วและเตรียมที่จะเปิดบริการ เดือนมิถุนายน
  • เปิดเดินทางเพียงบางเส้นทางเท่านั้น
  • ผู้โดยสารยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ social distancing เว้นระยะที่นั่ง งดนำอาหารและเครื่องรับประทานบนรถ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  • มีการลงทะเบียนการเดินทาง / กรอกแบบฟอร์ม ก่อนเดินทางที่สถานี
แอร์ชัยภูมิ รอบกลางวันเท่านั้น
แอร์เมืองเลย
เขมราฐรุ่งเรือง
บางกอกบัสไลน์ เส้นทางเชียงใหม่ เชียงทอง *งดชาวต่างชาติเดินทาง
แอร์อุบล *งดชาวต่างชาติเดินทาง
บุษราคัมทัวร์ *งดชาวต่างชาติเดินทาง
ชนะภัยทัวร์
บัส เอ็กซ์เพลส เริ่มวันที่ 9 มิถุนายน 2563
ภูเก็ตท่องเที่ยว เริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2563
นครศรีร่มเย็น
นครศรีราชาทัวร์
ภูกระดึงทัวร์
พรพิริยะ
สวัสดีอีสาน
สวัสดีสุรินทร์
สยามเดินรถ เส้นทางหาดใหญ่
ศรีมงคลขนส่ง
ศรีสุเทพ
ซันบัส
ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทางกระบี่
เทียนชัยแอร์
วัฒนสาคร
ปิยะทัวร์ เส้นทางสงขลา
พิษณุโลกยานยนต์ เริ่มวันที่ 17 มิถุนายน 2563