เปิดจองออนไลน์จุดใหม่

พิษณุโลกยานยนต์

พิษณุโลกยานยนต์เปิดจองออนไลน์จุดใหม่ เส้นทางพิษณุโลก-กรุงเทพ

-จุดจอดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1

-จุดจอดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2

-จุดจอดตลาดทรัพย์ไพรวัลย์

เส้นทางและเที่ยวรถที่ให้บริการ

กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เที่ยวไป 07.00 14.00

เที่ยวกลับ 11.15 20.30

กรุงเทพ-พิษณุโลก-เขาค้อ

เที่ยวไป 11.00 20.30

เที่ยวกลับ 08.00 21.00

กรุงเทพ-พิษณุโลก

เที่ยวไป 09.00 15.30 17.00 22.00

เที่ยวกลับ 08.30 10.45 13.15 17.00 22.10 23.59

ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเส้นทางดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง จองง่าย จ่ายสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com