เปิดจองแล้ววันนี้ เที่ยวรถเดือนพฤษภาคม2563

เปิดจองแล้ววันนี้ เที่ยวรถเดือนพฤษภาคม 2563

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ 10.00น.

อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ 06.00น.

ซันบัส

กรุงเทพฯ-ชุมแพ 12.00 น.

ชุมแพ-กรุงเทพฯ 07.00 น.

กรุงเทพฯ-เลย 08.00 น. , 10.00 น.

เลย-กรุงเทพฯ 08.00 น. , 10.00 น.

เขมราฐรุ่งเรือง

กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน 08.40 น.

คันพระลาน –เขมราฐ –กรุงเทพฯ 07.30 น.

บุษราคัมทัวร์

กรุงเทพฯ – น้ำโสม 08.30 น., กรุงเทพฯ – สังคม 09.00 น. ,กรุงเทพฯ – อำนาจฯ – ปากแซง 08.45 น.

กรุงเทพฯ – บ้านท่าตอน 07.15 น., กรุงเทพฯ – แพร่ –ร้องกวาง – พะเยา –แม่สาย 07.30 น.

กรุงเทพฯ –น่าน 08.00 น.

น่าน – กรุงเทพฯ 08.00 น., แม่สาย – กรุงเทพฯ 07.30 น., สร้างคอม – กรุงเทพฯ 07.30 น.

ปากแซง – กรุงเทพฯ 07.00 น.

คิงด้อมทัวร์

นครสวรรค์ – เชียงราย 07.45 น. , 10.00 น. , 11.00 น.

เชียงราย – นครสวรรค์ 06.30 น. , 08.00 น. , 10.00 น.

แอร์เมืองเลย

กรุงเทพฯ – เลย 10.00 น.

เลย – กรุงเทพฯ 09.30 น.

สวัสดีอีสาน

กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู – สังคม 09.30 น.

สังคม – หนองบัวลำภู – กรุงเทพฯ 06.00 น.

กรุงเทพฯ – หนองคาย – บุ่งคล้า 08.19 น.

กรุงเทพฯ – กุมภวาปี-บึงกาฬ 08.09 น.

กรุงเทพฯ – สว่าง – บ้านม่วง 09.00 น.

พังโคน – สว่าง – กรุงเทพฯ 06.45 น.

สวัสดีสุรินทร์

กรุงเทพฯ – บุณฑริก 10.00 น.

กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ – ยางชุมน้อย 09.30 น.

บุณฑริก – กรุงเทพฯ 08.00 น.

ยางชุมน้อย – ศรีสะเกษ – กรุงเทพฯ 08.00 น.

ประหยัดทัวร์

กรุงเทพฯ – พนมไพร 07.30 น.

พนมไพร – กรุงเทพฯ 06.30 น.

( ปะทาย พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรกรวิสัย สุวรรณภูมิ )

share