เพชรประเสริฐ

เส้นทาง ชลบุรี-มหาลัยนเรศวร

รถทัวร์จาก ชลบุรี ไป พิษณุโลก จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร) จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้คือ เพชรประเสริฐ ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง

การค้นหารถทัวร์และวิธีจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  สำหรับการเดินทางจาก ชลบุรี ไป พิษณุโลก จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)

ท่านสามารถเข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน แล้วให้ท่านเลือก

จังหวัดต้นทาง ชลบุรี จุดขึ้นรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารชลบุรี 

จังหวัดปลายทาง พิษณุโลก จุดจอด มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)

เลือกวันที่ออกเดินทาง ตามรูปภาพข้างล่าง

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วให้คลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถทัวร์ที่ให้บริการ เที่ยวเวลารถ และราคาตั๋ว ตามรูปภาพข้างล่าง

เลือกเที่ยวรถ และดำเนินการจองตั๋วตามขั้นตอนและกรุณาชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จองง่าย จ่ายสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

share