จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ระยอง ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ระยอง  จุดขึ้นรถที่  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ]  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เพชรบูรณ์,จ.ตาก(ระหว่างทาง จ.กำแพงเพชร,จ.นครสวรรค์,จ.ปทุมธานี)

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.ระยอง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ] ปลายทาง จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 400.-

เที่ยวเวลา 08.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 400.-

เที่ยวเวลา 20.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 400.-

                  ต้นทางจาก จ.ระยอง [ ท่าระยอง ] ปลายทาง จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 603.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 603.-

เที่ยวเวลา 19.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 603.-

                  ต้นทางจาก จ.ระยอง [ ท่าระยอง ] ปลายทาง จ.กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 468.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 468.-

เที่ยวเวลา 19.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 468.-

                  ต้นทางจาก จ.ระยอง [ ท่าระยอง ] ปลายทาง จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 378.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 378.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 378.-

                  ต้นทางจาก จ.ระยอง [ ท่าระยอง ] ปลายทาง จ.ปทุมธานี [ จุดจอดนวนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 221.

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 221.-

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที