จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.อุตรดิตถ์ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.บึงกาฬ, จ.นครพนม, จ.สกลนคร, จ.เลย

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] ปลายทาง จ. บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 609.-

                  ต้นทางจาก จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] ปลายทาง จ. นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

เที่ยวเวลา 21.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

                  ต้นทางจาก จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] ปลายทาง จ. สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 548.-

เที่ยวเวลา 21.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 548.-

                  ต้นทางจาก จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] ปลายทาง จ. เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 298.-

เที่ยวเวลา 18.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 298.-

เที่ยวเวลา 21.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 298.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share