บริษัทศรีสุเทพทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์ กรุงเทพฯ-สตูล ที่ www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีสุเทพทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

62   กรุงเทพฯ – ขนอม ระยะเวลา 9 ชม.

984 กรุงเทพฯ – ตรัง    ระยะเวลา ชม.

984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล ระยะเวลา 12 ชม.

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่     ระยะเวลา 11.45 ชม.

981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช     ระยะเวลา 11 ชม.

981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง   ระยะเวลา 11 ชม.

989 กรุงเทพฯ – พัทลุง ระยะเวลา ชม.

988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล    ระยะเวลา 13 ชม.

973 กรุงเทพฯ – สงขลา      ระยะเวลา ชม.

62   ขนอม – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.

984 ตรัง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 12 ชม.

981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)    ระยะเวลา 11 ชม.

981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)    ระยะเวลา 11 ชม.

981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ เช้า(หมอชิต)     ระยะเวลา ชม.

981 ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต)  ระยะเวลา 11 ชม.

989 พัทลุง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.

984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.

988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 13 ชม.

998 เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 11.45 ชม.       

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสุเทพทัวร์

-จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์

โทร. 089-4738198

-จุดจอด อ.ขนอม  จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์

โทร. 075-528605

-จุดจอด อ.เชียรใหญ่   จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

โทร. 075-386211

-จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

โทร. 085-5841401

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง    ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

โทร. 075-215173

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช      ออฟฟิต ศรีสุเทพ

โทร. 075-348089

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล    ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

โทร. 074-723435,089-6538593

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

โทร. 087-4725252

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง  ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

โทร. 089-4741352

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง    จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง

โทร. 075-518132

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72

โทร. 02-894-6167,02-894-6166

 

ศรีสุเทพทัวร์ ที่ตั้ง :  

โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)