จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.อำนาจเจริญ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.อำนาจเจริญ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อำนาจเจริญ [ จุดจอด อ.ประทุมราช ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.อำนาจเจริญ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ จิรัฐกาล-เขมราฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.30น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 506.-

เที่ยวเวลา 18.00น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 506.-

                  ต้นทางจาก จ.อำนาจเจริญ [ จุดจอด อ.ประทุมราช ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ จิรัฐกาล-เขมราฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.40น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 565.-

เที่ยวเวลา 17.40น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 565.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที